„Žirgas fotografijoje“.

Grįžti į naujienas

Gerbiamieji fotografai,Jei esate sukūrę fotografijų, kuriose vaizduojamas arklys (žirgas), įvairiose situacijose, aplinkoje, kviečiu dalyvauti tradicinėje tarptautinėje parodoje - „Žirgas fotografijoje".Dusetose, Sartų hipodrome 2015 m. vasario 7 d. numatoma rengti respublikines tradicines žirgų lenktynes. Dusetų dailės galerija šia proga organizuoja tradicinę parodą „Žirgas fotografijoje", vyksiančią 2015 m. vasario 7 - kovo 13 dienomis.

Parodos atidarymas ir susitikimas su autoriais planuojamas Dusetų dailės galerijoje 2015 m. vasario 7 d. 16.30 val. ( laikas bus patikslintas vėliau). Parodos laureatams bus įteikti diplomai, o visiems parodos dalyviams -katalogai.Parodos ir katalogo parengimui bus sudaryta fotografijų vertinimo komisija. 60 įdomiausiųfotografijų atspausdinsime, ir surengsime parodą Dusetų dailės galerijoje.

Parodos ir katalogo sudarymui reikalingos sąlygos:

• Nuo 1 iki 10 fotografijų,• fotografijos pavadinimas;

• fotografavimo metai;

• autoriaus vardas, pavardė;

• trumpa autoriaus biografija;

• autoriaus adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas;

• parodos fotografijų spausdinimui ir katalogo parengimui reikalinga atsiųsti fotografijų kompiuterines versijas JPEG arba TIF formatu ( 300 dpi nuo 2 iki 8 MB).

 

Fotografijas ir informaciją siųskite elektroniniu paštu: dusetuzirgai @gmail.com iki 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

 

Adresas: Kultūros centras Dusetų dailės galerija, Vytauto 54, LT-32304 Dusetos, Zarasų rajonas, Lietuva.

Informacija: tel. : +370 385 56878; +370612 33086.

 

Organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstas į parodą fotografijas katalogo leidimui, informacijai apie parodą spaudoje, internete, nemokant honoraro. Parodoje eksponuotos fotografijos lieka Dusetų dailės galerijos kolekcijoje. Kitais atvejais, be autorių sutikimo, atsiųstos fotografijų elektroninės versijos nebus naudojamos leidiniuose, internete ir kitaip platinamos. Fotografijų atsiuntimas į parodą, laikomas autorių sutikimas su šiomis sąlygomis.

 

Pagarbiai
-Parodos „Žirgas fotografijoje" kuratorius
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius
Alvydas Stauskas